Adlerietiškos organizacijos Lietuvoje

Individualiosios psichologijos konsultantų asociacija

IP konsultantų asociacijos steigimo darbo grupė iškėlė keletą svarbių tikslų, kurie turėjo įtakos ir asociacijos steigimui:

  1. vienyti konsultantus, baigusius IP konsultavimo programą;
  2. bendradarbiauti su besimokančiais IPI programų klausytojais;
  3. kiek įmanoma teikti paramą ir padrąsinimą, norintiems pradėti konsultuoti pagal IP principus (seminarų organizavimas, patirties ir informacijos sklaida);
  4. teikti pagalbą ir padrąsinti jau konsultuojančius IP konsultantus, ieškant nišų, kur galima būtų taikyti IPI įgytas žinias, skleisti IP idėjas, konsultuoti pagal IP principus;
  5. motyvuoti IP konsultantus gilinti IP žinias, tobulinti įgūdžius, kelti kvalifikaciją.